donderdag 1 april 2010

Limburgse Natuurgidsen en Erica

In het driemaandelijks blad van de Limburgse Natuurgidsen is een artikel verschenen over Stop de strop in Wallonie, met dank aan Yvette Cordie die de eindredactie verzorgt. Het blad verschijnt al achtendertig jaar en de zojuist verschenen editie is het lentenummer van 2010. In deze uitgave aandacht voor uiteenlopende zaken zoals o.a. Libellen in de tuin, wat had Charles Darwin met aardbevingen, een wandeling rond de Commanderij van Alden Biesen en een agenda voor diverse activiteiten. Voor meer info bezoek je het best hun website: Werkgroep Limburgse Natuurgidsen.

"In het taalgrensgebied worden bewoners uit zowel de gemeenten Bassenge als Riemst uitgenodigd om zich te laten informeren en bewust te worden van het feit dat zij omringd worden door allerlei ander leven dat ons respect en onze hulp verdient. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat dassen en vossen gevaarlijk zijn voor mensen. Maar dat berust op onwetendheid. Daarom wordt er gestart met voorlichting en informatie te geven om betrokkenheid te creëren bij de lokale bevolking. De actie om de strop in Wallonië bij wet te laten verbieden is volop in gang op verschillende niveau's, maar drijft voornamelijk op de kracht van grassroots activiteiten van betrokken en gemotiveerde burgers, zowel Walen als Vlamingen en Nederlanders! De Waals Brabantse natuurorganisatie CPN Brabant is in hun regio sterk aan het werk en mobiliseert weer mensen in Frankrijk. En dat is mooi.

Vlaamse inwoners kunnen helpen door de petitie te ondertekenen, omdat het probleem van stroppen en vergif zich niet tot Wallonië alleen beperkt. Ook in Limburg of andere streken sterven (beschermde) dieren, terwijl er juist mede vanuit de overheid flink geinvesteerd wordt om de natuur en het milieu te beschermen. Dieren denken niet in grenzen. Een das geniet de status van een beschermd dier op de grond van Natuurpunt en Natagora, maar als hij 25 meter verderop loopt, wordt hij plots vogelvrij (terwijl de wet hem ook de status van beschermd diersoort toekent) en kan hij zomaar gruwelijk aan zijn eind komen in een zogezegde legale strop. Weliswaar voor vossen bedoeld, maar die garantie biedt die strop niet. Dat er alleen vossen in terecht komen. Via Natagora wordt er in mei op de RTBF ook aandacht aan besteed in het programma "Le Jardin Extraordinaire", op de zondagavond 20u00."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.