maandag 28 februari 2011

Vossen in grotten
Enkele weken geleden werden deze vossen op de foto gezet door een betrokken natuurliefhebber en ervaren berg- of grottenloper (Studiegroep Onderaardse Kalkgroeven). Bij toeval ontstond deze eenmalige ontmoeting die vooral de mens verraste. De vossen voelden zich niet opgejaagd of bedreigd door zijn aanwezigheid en lieten zich uitgebreid fotograferen in hun veilige habitat. Het was een unieke gelegenheid met een uitzonderlijk resultaat.

Deze grotten liggen in een beschermd natuurgebied en vallen onder de zorg en verantwoordelijkheid van natuurverenigingen.

De vos wordt helaas op gruwelijke wijze bejaagd en vergiftigd door jagers die de vos als hun concurrent beschouwen. De discussie in zowel Vlaanderen als Wallonie wordt bemoeilijkt door het feit dat de wetgeving verschilt. De vossenstrop is in Vlaanderen verboden. In Wallonie nog niet. En dat terwijl niet de vos, maar de jager een bedreiging is voor het natuurlijk evenwicht in onze samenleving.

vrijdag 11 februari 2011

1 jaar na de das in de vossenstrop!

Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat er een das in een vossenstrop werd aangetroffen. Dit weblog heeft sindsdien helaas meer meldingen geplaatst van dassen in een strop, ook in dezelfde omgeving. We verzamelen handtekeningen en proberen mensen goed te informeren en bewust te maken.

Op politiek niveau ligt het even stil, het land is nog steeds in diepe regeringscrisis gehuld. Op grassroots niveau blijven wij echter alert, waakzaam en actief.

Gisteren werd er helaas een dode vos gevonden, midden op een wandelpad van de Sint Pietersberg, tussen Jeker en Maas wandelroutes. In de buurt van Rue du Vicinal, onder het viaduct door, bij de tweesprong het pad naar links. U bent gewaarschuwd! Ga niet wandelen in deze omgeving, er is gevaar voor mens en huisdier. Na het jachtseizoen wordt er namelijk kwistig met gif gestrooid om de vos en haar jongen te doden. Maar het vergif doodt niet alleen de concurrent van de jager. Ook andere dieren sterven af. Vergif kan aan kleding en schoeisel mee naar huis genomen en daar schade berokkenen. Als uw hond snuffelt en vergiftigd lokaas ruikt en opeet, kan het al te laat zijn. Uw kind kan al spelende ook met de handen aan vergiftigd lokaas komen en de vingers in de mond steken.Het nog vrij verse kadaver werd naar het Natuurhulpcentrum Opglabbeek in gebracht. Daar constateerde Sil Janssen dat het om een jong vosje ging met een mooi gebit en dat het diertje niet door schotwonden om het leven was gekomen en ook niet door uithongering vanwege de winter. Bij vergiftiging zijn er meestal sporen van schuim en braaksel rondom de bek, dat had deze vos niet. Enige andere optie is het eten van een vergiftigde prooi (rattengif) dat inwendige bloedingen veroorzaakt, waardoor het vosje zo midden op een wandelpad plots sterft. Wanneer een vos ziek of gewond of stervende is, trekt het zich terug en gaat het zeker niet zichtbaar en onbeschut liggen! Dit is wederom schandalig en een bedreiging voor de volksgezondheid in een natuur- en recreatiegebied.

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.