zondag 28 februari 2010

Gevraagd: 25 sponsors voor 1 euro!


Komende week beschikken we over 2000 flyers in het Nederlands en Frans. Deze gaan we ophangen en verspreiden in Waalse, Vlaamse en Nederlandse gemeenten. De kostprijs voor deze flyers is 25 euro. Omdat het onmogelijk is dit zelf te betalen (we dragen ook al zelf bij aan de materiaalkosten voor de paddentrek), vragen we om jullie hulp. Zijn er 25 sponsors die elk 1 euro willen bijdragen voor de flyers? Dat zou super zijn! Stuur even een email naar equilibremael@gmail.com met "donatie" als onderwerp voor bijzonderheden. Bedankt!

La semaine prochaine nous disposons de 2000 flyers en Néerlandais et Français. Ceux-ci vont pendre nous et diffusent dans les communes wallonnes, flamandes et néerlandaises. Le prix de revient pour ces prospectus est 25 euros. Comme il est à payer impossible ce lui-même (nous portons même si eux-mêmes aux frais de matériel pour le grenouilles), nous voulons demander votre aide. Y-a-t-il 25 sponsors qui veulent contribuer chacun 1 euro pour les flyers? Ce serait formidable! Mail vers equilibremael@gmail.com (sujet: donation) pour plus d'informations. Merci!

Next week we'll have 2000 flyers in both Dutch and French. We're going to distribute these in Wallonie, Flanders and the Netherlands. The cost to manufacture these flyers is 25 euros. Since we're also already paying for some equipment in the frogs project, we're not wealthy enough to finance it all. That's why we hope there will be 25 sponsors available who'll donate 1 euro each for the flyers. Please send us an email at equilibremael@gmail.com (subject "donation") for more specifics. Thank you!

2 opmerkingen:

  1. er hebben zich al enkelen mensen gemeld en we hebben nu 22 euro bij elkaar. het is de bedoeling dat we nog een echt fonds gaan oprichten voor deze mooie doelstelling, waarschijnlijk ook een stichting of vzw/asbl... maar dat vergt natuurlijk een beetje tijd en regelwerk... in ieder geval al hartelijke dank aan de donateurs!!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. we zijn al voorbij ons streefgetal van 25 euro, maar kunnen nu ook misschien enkele mooie GROTE posters laten maken... hoe dan ook, jullie donatie wordt goed en louter besteed aan deze volgende stap in ons voornemen de Waalse regering te overtuigen van het feit dat de strop er uit moet :-)

    BeantwoordenVerwijderen

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.