donderdag 25 februari 2010

Op naar de 1000 handtekeningen!

We hebben nu 854 handtekeningen verzameld en dat is best iets om trots op te zijn. Zodra we een eerste mooie mijlpaal van 1000 hebben bereikt, gaan we het Waals Parlement aanschrijven om te vragen of een van de politieke partijen onze actie Stop de strop in Wallonië wilt adopteren. Blijf de links naar deze website en de petitie doorsturen in je eigen netwerk en help mee om de Waalse jachtwetgeving te laten veranderen!

(Babelfish Altavista traduction)
Nous avons rassemblé 854 signatures maintenant et c'est à être meilleur quelque chose pour la fierté sur. Dès que nous avons atteint une première jolie étape de 1000, nous allons sommer le parlement wallon afin de demander si une des partis politiques veut adopter notre action Pas des collets dans la Wallonie. Rester vers réexpédier les liens ce le website et la pétition dans ton le réseau et aider-nous pour laisser changer la législation de chasse wallonne!

We have reached the number of 854 signatures so far and it's something we can take pride in. As soon as we have reached the magical number of 1000, we'll be sending out emails and requests to the political parties in the Wallonian Government to ask whether anyone of them is inclined to adopt Stop the use of legal snares in Wallonie. Keep on sending the links to this website and the petition to everyone in your own network and help change the Wallonian hunting legislation!

MERCI BEAUCOUP - THANK YOU

1 opmerking:

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.