donderdag 25 februari 2010

Reactie van ECOLO

Hadelin de Beer (Conseiller politique d'Ecolo):"Nous suivons ce dossier et envisageons de travailler sur la législation en matière de pièges à gibier en Wallonie. Votre mail confirme la nécessité de le faire."

"Wij volgen dit dossier en overwegen om op de wetgeving inzake strikken aan wild in Wallonië te werken. Uw mail bevestigt de noodzaak om dit te doen."

"We follow this file and consider working on the legislation as in regard to the use of traps in Wallonie. Your email confirms the need to do this."

1 opmerking:

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.