donderdag 4 maart 2010

Aandacht in de media

(Foto: Brabants Dagblad) Drie weken geleden werd de das in zijn strop aangetroffen. Sindsdien is er veel gebeurd of liever gezegd, veel bewogen. Met dank aan iedereen die de petitie tekent en meedoet aan de 1000-handtekeningen actie (blijf vooral emails sturen!) of op welke andere wijze dan ook dit initiatief ondersteunt!

Zo direct een terugblik maar nu even de vraag wat wij op mediavlak nog mogen verwachten. Sowieso een artikel in het 3-maandelijks natuurgidsenblad Erica en in mei zelfs een reportage op de Waalse televisie bij de RTBF in het zondagavondprogramma Le Jardin Extraordinaire.

Op dezelfde dag dat de das gevonden werd verscheen er een korte reportage bij TV Limburg gevolgd door een artikel in Het Belang van Limburg. Ook enkele Limburgse radiostations brachten het als nieuws. De eerste Waalse krant die er aandacht aan besteedde was La Meuse die niet zozeer melding maakte van het incident, maar Pierre Baudinet en de jachtopziener van de familie aan de tand voelde. De lokale boswachter had aan een medewerkster van het Natuurhulpcentrum namelijk verteld dat hij wist wie die strop had geplaatst. Omdat het hier in Eben Emael telkens om dezelfde familie gaat die overlast met jacht, vergiftigde huisdieren of stroppen veroorzaakt, was het niet meer dan logisch om daar eens te gaan informeren.

Pierre Baudinet, woonachtig in Luik, is advocaat en zelf al met justitie in aanraking gekomen vanwege vermeende stroperij. Het woord "vermeend" vloeit voort uit het feit dat hij in hoger beroep werd vrijgesproken voor gepleegde feiten waarvoor, in hoger beroep, niet voldoende bewijslast zou zijn gevonden.

In het Belgisch Staatsblad van 2007 staat vermeld dat Pierre Baudinet tijdelijk geschorst werd als lid van het Conseil supérieur wallon de la Chasse in afwachting van het gerechtelijk onderzoek.

Zijn vader, de oude Georges Baudinet, is volgens dorpsbewoners al van oudsher verantwoordelijk voor het doden van honden en katten, mede omdat er in zijn opdracht vergiftigd vlees wordt neergelegd. Maar hij staat ook bekend als iemand die voor de lol katten doodschiet. Tegen een buurman opperde hij ooit dat hun kat hem te snel af was telkens, maar dat hij haar ooit nog wel zou krijgen. Tja. Hoe kan het dat dit soort zaken jarenlang maar ongestraft kunnen voortduren? Je schrikt dan ook als je hoort dat een kat doodschieten zomaar gebeuren kan. Katten doodschieten is legaal in België. In het jachtdecreet zul je namelijk ook de woorden "chat haret" tegenkomen. Dat is een term voor de verwilderde huiskat die een overlast zou zijn en de biodiversiteit in gevaar zou brengen. Alhoewel dit een heel andere discussie is dan die wij hier voeren omtrent het spanningsveld van de legale strop versus het recht van een beschermde diersoort, is het nogal moeilijk om aan te tonen of te zien dat een kat verwilderd zou zijn.

In Emael is behalve de oude Baudinet ook nog een andere zoon actief op strop- en jaaggebied, namelijk Georges jr. Deze heeft een vossenval in zijn eigen tuin en daar een vergunning voor die, volgens kenners, normaliter alleen verstrekt wordt aan houders van grote pluimveebedrijven. Georges Baudinet jr. heeft amper een dozijn kippen in zijn tuin en woont pal achter de bosstrook waar de das gevonden werd. De eigenaar van het bos vertelde onlangs dat ook Baudinet al herhaaldelijk gevraagd had om het bos te mogen kopen, aangezien het aansluit op zijn tuin en de weide erachter.

De familie Baudinet en hun jachtopziener, weten handig gebruik te maken van de Waalse wetgeving. Hoogste tijd dat die wetgeving wordt toegepast in het voordeel van beschermde diersoorten, zoals de das die op 11 februari dodelijk gewond raakte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.