maandag 8 maart 2010

Citadelle des blaireaux/Dassenburcht

Op zaterdag ben ik in gezelschap van een natuuropziener gaan kijken rondom de plek waar de das gevonden was. Op de foto is dat aangegeven met het kruisje. De groene pijlen wijzen op het feit dat het inderdaad om een dassenburcht gaat, zoals ook door de medewerkers van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek geconstateerd werd, ondanks de vele lagen sneeuw die alles begin februari nog bedekte. We zijn langs de bos- en groenstrook gelopen waar meerdere vluchtpijpen werden aangetroffen. De jachtopziener van de familie Baudinet en de familie zelf moet al jarenlang weten dat er daar dassen zijn. Zoals de eigenaar al aangaf: "Baudinet kent het bos beter dan ik."

Last saturday a warden from a nature reserve nearby accompanied me to the spot where the badger was found. I asked him to come and take a look and confirm whether it is a badger's den or not that is situated right behind where the snare was put. And the warden confirmed what the Wildlife Rescue worker had already assessed in a quick glance that icy cold February morning. We took a closer look alongside other parts of the territory where various entrances/exits were found. This burrow or badger's den might even already be decades old. It definitely needs protection now. We can no longer accept the fact that this area does not guarantee the safety of a protected species BY LAW.

Dat bos moet een beschermd gebied worden. We mogen niet langer toestaan dat een beschermd dier geen enkele bescherming geniet, terwijl de das deze status ook in de Waalse wet heeft. Vandaag gaat een kleine delegatie van onze werkgroep naar Namen, om aanwezig te zijn bij de openbare zitting vanmiddag. Want we zijn erg benieuwd wat minister Lutgen als antwoord geeft...

As soon as I have hit the publish button of this entry, a small delegation of our committee will head for Namen/Namur, to be present at the meeting of the deputees and minister Lutgen. A very important question will be asked to him today, about the use of the snares and whether there should come and end to its legal status...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.