zondag 7 maart 2010

Natagora's Batraciens sur les routes

Dit is Rudi Vanherck, beheerder van enkele natuurreservaten van Natagora, waaronder ook de reservaten in Eben Emael, Bassenge. Op 6 maart ging in heel Wallonie de actie "Grenouilles sur les Routes" van start. Voor de eerste keer ook in Eben Emael. Op vrijdag werden de eerste voorbereidingen getroffen. Er werd afrastering geplaatst en er werden emmers ingegraven, zodat de migrerende kikkers, padden en salamanders daarin konden worden opgevangen. Omdat het voor Eben Emael de eerste keer was, pakten we het nog niet grootscheeps aan en werd een kleine strook voorzien van afrastering en emmers.
Helaas moest de volgende ochtend geconstateerd worden dat de emmers verdwenen waren en de afrastering enigszins vernield. Vandalisme en diefstal! Natuurlijk een domper op het werk, maar ook weer een typisch verschijnsel van deze tijd. Gebrek aan respect voor andermans eigendommen of materialen, laat staan dat er respect is voor andere levende wezens. Het is niet voor niets noodzakelijk dat wij de kikkers en padden veilig helpen oversteken, omdat zij een belangrijke rol spelen in de voedingsketen die door de bedreiging van kikkers en padden ook uit balans raakt.

Om 19 uur begon de presentatie in Moulin de Frangele, Rue du Fort. Er waren zo'n 24 aanwezigen die met belangstelling naar de filmpjes en beelden met tekst en uitleg keken. Helaas werkten de weersomstandigheden niet in het voordeel van migratie, want met temperaturen rond het vriespunt blijven de kikkers, padden en salamanders nog lekker genieten van hun winterslaap. Als het zo rond de tien graden Celcius is, mogen we een grootscheeps ontwaken verwachten en kunnen we de beestjes op hun levensweg assisteren. De emailadressen van de aanwezigen werden genoteerd en zodra het de juiste temperatuur is en les batraciens zich en masse gaan verplaatsen, dan gaan we gewoon aan de slag. De twee lagere scholen van Eben Emael krijgen nog een extra presentatie en zullen volgens een eigen schema gaan meehelpen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.