vrijdag 5 maart 2010

Open brief aan Verenigde Naties en Eurosite


2010 is Het Jaar van de Biodiversiteit. In dat kader hebben we nu ook een brief geschreven aan de Verenigde Naties en Eurosite, een overkoepelende organisatie voor verantwoord beheer van natuurgebieden. Wij zijn enorm blij dat de Belgische politici zich zo snel sterk maken voor de verbanning van de strop, maar met een vraag aan de verantwoordelijke minister Benoit Lutgen zijn we er nog lang niet. Graag zouden we de minister zelf aan het woord willen horen over deze kwestie en wie weet zullen we daar dan ook een officieel verzoek voor indienen. Tenzij de federale en Waalse volksvertegenwoordigers ons al eerder op de hoogte kunnen houden!

Wat zijn de volgende stappen? De brief naar de Verenigde Naties en Eurosite kunnen ook worden gestuurd naar het Europees Parlement. Aangezien het iets meer tijd vergt om de verschillende EU websites uit te pluizen, hopen we binnenkort ook te beschikken met een lijst van emailadressen die we hier op het weblog plaatsen. Onderstaande brief kan dan naar hen verstuurd! Klik op deze link om de brief te downloaden. (Click link to download letter/suivrez le lien pour download lettre international).


Beste, Madame, Monsieur,

We sturen u deze emailbrief met het verzoek of u binnen uw netwerk op Europees of internationaal niveau aandacht kunt vragen voor een dringend probleem in het Belgische Wallonië waar drie weken geleden een das (beschermde diersoort) in een strop werd aangetroffen. Het gebruik van stroppen is nog steeds legaal in dit deel van België. Uiteraard maakt de strop nog veel meer slachtoffers en is het een barbaars werktuig dat lijden veroorzaakt. Vanuit een burgerinitiatief zijn wij een internationale petitie gestart en hebben wij met succes Belgische politici weten te bereiken die de betreffende ministers Onkelinx (dierenwelzijn) en Lutgen (milieu en natuur) daarover zullen bevragen of reeds bevraagd hebben (zie ons weblog).

We are sending you this email letter with a request whether you can ask attention in your network for an urgent matter concerning Belgian hunting legislation. In Flanders and the Netherlands the use of snares has long been prohibited, but in the French-speaking Wallonie, the use of snares is still legal. With tragic results as well, because 3 weeks ago a badger was found in one of those snares. Badgers are a protected species. And of course this isn't just a single case. At grassroots level various initiatives were developed, among which an international petition that has already reached Belgian politicians in parliament and at national/regional/federal levels. Some have already asked their ministers questions about it and posed for a need to change the law, since the use of snares is a barbaric method not fitting our current day and age.

De verandering van de Waalse wetgeving is een zaak van de Waalse regering.
Maar wij kunnen alle internationale steun hard gebruiken, omdat niet gezegd is dat onze wens de strop bij wet te laten verbieden, ook door een meerderheid gedeeld zal worden. De macht en lobby van jagers is in diverse onderzoeken en gerechtszaken vrij groot gebleken, maar wij vinden niet dat de jachtwetgeving voorrang mag genieten boven de rechten van een beschermde diersoort als de das, of roofvogels. Want ook zij worden slachtofffer door kooien of vergif.

The change of the Wallonian legislation is a matter of the Walllonian government. But we would most certainly appreciate international support, because our wish to have the legal snare abolished by law has to be shared by a majority. We can't be certain there already is a majority against the snare. The power and lobby of hunters has turned out to be influential enough in various investigations and court cases to dismiss important rulings in favor of animal welfare and protection. We feel that the current hunting legislation in Wallonie should NOT prevail over the rights of protected species like badgers and raptors, for example. For they too are victimised, in cages or by the use of poison. Hereby included a few links to relevant articles we found on the internet or handed to us by supportive civilians who, like us, agree on the statement for the year of 2010, being the year of biodiversity and as such should be the year to start abolishing the legal snare from Wallonie.

Thank you for your time and interest,


Wet op welzijn van dieren in de voedselketen

Bovenstaande link verwijst naar een wet in het kader van de veiligheid voor de voedselketen http://www.afsca.be
waarin ook melding wordt gemaakt van wat essentieel is inzake dierenwelzijn.

Malaise a l'unite d'anti braconnage

Verdere achtergrond informatie is te vinden op http://stopdestrop.be

More background information is provided via http://pasdespieges.be

Bedankt voor uw aandacht!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Sponsors, donateurs

Jan Paul Schutten, Daniël van Laeken, Carlo-Toby-Marilene, Mireille Andre, David Conlin (CABS & PROACT), Ingrid Gerlo, Centaure de Véga, Marjo Stieners, Andrée Thonnon.